top of page
LOGO superlife.png
  • อันดับปัจจุบัน

อันดับ Ranking ของสมาชิกตั้งแต่ Leader ขึ้นไปจะขึ้นมาบนตาราง

อันดับ Superlife Ranking ของ Superlife World และมีวิธีการตรวจสอบ

ในแต่ละ Platform ที่แตกต่างกัน เราจึงมีวิธีแนะนำการตรวจสอบของ

แต่ละ Platform มาอธิบายข้างล่างเพื่อให้ง่ายแก่การตรวจสอบ

  • เลือกวิธีการตรวจสอบ Ranking

ร้านคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์

การตรวจสอบด้วยคอมพิวเตอร์ เราแนะนำการตรวจสอบนี้ด้วย browser google Chrome

เพื่อไห้ง่ายต่อการใช้งาน

ผู้หญิงบนแท็บเล็ตของเธอ

มือถือ Android

เพื่อนที่ดีที่สุด

มือถือ IPhone

การตรวจสอบด้วยมือถือ

Iphone นั้นทำผ่าน App

Safari หรือ Chromeก็ได้

โดยการค้นหาจะเหมือนกัน

การตรวจสอบด้วยมือถือ

Android นั้นสามารถ

ตรวจสอบด้วย App Chrome

ซึ่งเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่ติดมา

กับเครื่อง

bottom of page